De Vooruitgangspartij is de enige politieke partij die 100% in het belang van de gehele Nederlandse bevolking is. Lees onze actiepunten, overtuig jezelf en doe mee.


Steun de petitie migranten stop in Nederland van de Vooruitgangspartij.nl

Een migranten stop in Nederland is hoogst noodzakelijk:

+ Ons land heeft al 60 000 migranten uit het midden oosten opgenomen.
+ De ervaring uit het verleden leert dat deze migranten duurzaam hier te lande zullen blijven en tenminste 5 familieleden per migrant na zullen laten komen, zodat het in totaal om +- 300 000 migranten tot nu toe gaat. + Ons land heeft de middelen niet om meer migranten op te vangen.
+ Bij voortdurende woningnood zijn geen sociale woningen beschikbaar, bij hoge (jeugd)werkloosheid zijn geen banen beschikbaar, bij krappe overheidsfinanciën zijn geen middelen voor bijstand aan migranten beschikbaar. + Zweden heeft om precies dezelfde redenen zijn open grenzen politiek voor migranten beëindigd.
+ De druk op Duitsland en derhalve op zijn buurlanden, waaronder Nederland, neemt dus verder toe, zolang mevrouw Merkel bondskanselier blijft en aan haar open grenzen politiek vasthoudt.
+ De incidenten in Keulen op oudejaarsavond (soortgelijke incidenten in Hamburg, Stuttgart en Berlijn) waarbij een duizendtal Noord Afrikaanse / Arabische mannen massaal vrouwen en meisjes aangerand en beroofd hebben, tonen aan dat de grens van het toelaatbare overschreden is en dat deze situatie bij de huidige ongecontroleerde en ongelimiteerde toestroom van migranten, inclusief criminele elementen, alleen maar kan verergeren.

Steun dus de petitie van de Vooruitgangspartij om een einde te maken aan de toestroom van migranten naar Nederland.


Spreekt zoete lieve Gerritje (Zalm) de waarheid?

Volgens ex-minister Zalm, nu de baas van ABN Amro, heeft de staatssteun aan ABN Amro +- 22 miljard euro gekost, terwijl de beursgang van ABN Amro nu +- 15 miljard euro zal opleveren. Netto verlies voor de staat en dus de belastingbetaler +- 7 miljard euro. Is dit de volledige waarheid?


Driemaal NEE !!!


Over het bedrag aan 22 miljard euro aan staatssteun (16 miljard euro betaald door ex-minister Bos aan het belgische Fortis, destijds eigenaar van ABN Amro, + 6 miljard euro aan extra's ten laste van de staat nadien) is dan immers geen cent aan rente berekend.


Indien men de lage rente aanrekent die de staat betaald heeft over de staatsleningen voor de financiering van de staatssteun aan ABN Amro, dan moet het bedrag van 22 miljard euro aan hoofdsom met minimaal 6 miljard euro aan rente verhoogd worden.


Indien men echter ook aan ABN Amro de marktrente van ca 13 procent aanrekent, die de staat ING en Aegon heeft aangerekend over de aan hen verleende staatssteun, dan komt het bedrag aan niet door ABN Amro betaalde rente op minimaal 24 miljard euro (ca 13 Procent aan marktrente is immers minstens 4 x zoveel dan de lage rente over de staatsleningen).


Het totale verlies voor de staat bij de door de Minister van financiën geplande beursgang van ABN Amro is dus grosso modo 7 miljard euro aan hoofdsom en 24 miljard aan niet door ABN Amro betaalde rente , in totaal dus meer dan 30 miljard euro.


Ons land telt +- 8 miljoen belasting betalers. Iedere belasting betaler moet dus ca 4000 euro opbrengen om dit verlies voor de staat weer goed te maken. Voor de gemiddelde Nederlander betekent dit dus grofweg twee maanden gratis werken.


Is dit allemaal onvermijdelijk??


Neen, er bestaan alternatieve mogelijkheden voor een beursgang van ABN Amro die veel gunstiger uitvallen voor de staatskas.


Te denken valt bijvoorbeeld aan een omzetting van de restschuld van ABN Amro in een langlopende lening ten laste van de bank die deze over langere tijd aan de staat terug moet betalen. In dit geval is de bank bij beursgang ongetwijfeld minder waard, maar dan is de staat tenminste zeker dat hij zijn geld terugkrijgt, inclusief gepaste rente.


Ben je het niet eens met de door de Minister van financiën geplande kwijtschelding van meer dan 30 miljard euro aan staatssteun ten gunste van ABN Amro , ondersteun dan onze petitie. Wil je persoonlijk aanwezig zijn bij de aanbieding van onze petitie aan de Tweede Kamer, zend ons dan je mailadres.